KWO na zakup i dostawę sprzętu dla potrzeb chirurgii szczękowo-twarzowej.
Kielce dn. 13-04-2015
Konkurencyjny Wybór Ofert:
Na zakup i dostawę sprzętu dla potrzeb Chirurgii
Szczękowo-Twarzowej   SP ZOZ MSW w Kielcach
o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro


Termin składania ofert: 20-04-2015 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 20-04-2015 godz. 9:15

Regulamin KWO (13-04-2015)
Załacznik nr 2 (13-04-2015)
Wynik KWO (20.04.2015r.)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia