KWO na zakup i dostawę sprzętu dla potrzeb chirurgii szczękowej-twarzowej
 
Kielce 03-04-2015r.

Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i dostawę sprzętu dla potrzeb chirurgii szczękowej-twarzowej SP ZOZ MSW w Kielcach

Termin składania ofert: 10-04-2015 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 10-04-2015 godz. 9:15

Regulamin KWO (03.04.2015r.)
Załącznik nr 2 -sprzet-ch.szczekowa (03.04.2015)
Wynik KWO(13-04-2015)



wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia