KWO na zakup i dostawę sprzętu dla potrzeb chirurgii szczękowej-twarzowej
Kielce 26-03-2015r.

Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i dostawę sprzętu dla potrzeb chirurgii szczękowej-twarzowej SP ZOZ MSW w Kielcach

Termin składania ofert: 03-04-2015 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 03-04-2015 godz. 9:15


Regulamin KWO (26.03.2015r.)
Załącznik nr 2 (26.03.2015)
Wynik KWO (03.04.2015r.)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia