KWO na zakup paliwa dla SPZOZ MSW w Kielcach
Kielce 02.02.2015

 
Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup paliwa dla SPZOZ MSW w Kielcach na okres 12 miesięcy

Termin składania ofert: 10-02-2015 godz.9:00
Termin otwarcia ofert: 10-02-2015 godz.9:15
 

Ogłoszenie wyniku KWO (13-02-2015)
Regulamin KWO (02-02-2015r.)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia