Konkurs ofert w zakresie:Gastroenterologii
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSW w Kielcach
w zakresie Gastroenterologii

Termin składania ofert: 30.12.2014 godz. 10:15
Termin otwarcia ofert 30.12.2014 godz. 10:30

Ogłoszenie
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Unieważnieniewydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia