Zamówienie w trybie z wolnej ręki
Zamówienie w trybie z wolnej ręki w ramach zadania podstawowego na: Adaptację pomieszczeń na poziomie parteru i piwnic budynku głównego pod potrzeby Izby Przyjęć wraz z częścią diagnostyczną i pracownią tomografii komputerowej" w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa i Przebudowa SP ZOZ MSW w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 51 – Etap I”

ogłoszenie o zamówieniu
Wynikwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia