KWO na zakup i dostawę wskaźników kontroli procesu sterylizacji
Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i dostawę wskaźników kontroli procesu sterylizacji dla SPZOZ MSW w Kielcach na okres 24 miesięcy

Termin składania ofert: 25-07-2014 godz.9:00
Termin otwarcia ofert: 25-07-2014 godz.9:15

Materiały do KWO
Ogłoszenie wynikuwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia