KWO na usługę przeglądu technicznego aparatów do znieczulenia ogólnego
Konkurencyjny Wybór Ofert na usługę przeglądu technicznego aparatów do znieczulenia ogólnego Primus i Fabius firmy Dräger dla SPZOZMSW w Kielcach na okres 36 miesięcy.

Termin składania ofert: 9-06-2014 godz.9:00
Termin otwarcia ofert: 9-06-2014 godz.9:15      

materiały do KWO (RAR)
materiały do KWO (ZIP)
Ogłoszenie wynikuwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia