Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup paliwa
Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup paliwa dla SPZOZ MSW w Kielcach na okres 12 miesięcy

Termin składania ofert: 15-04-2014 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 15-04-2014 godz. 9:15


materiały do KWO
wynik KWOwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia