KWO na zakup i sukcesywną dostawę wyposażenia
Konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i sukcesywną dostawę wyposażenia dla  SP ZOZ MSW w Kielcach o wartości nieprzekraczającej równowartości 14000 euro

Termin składania ofert:11-04-2014 godz.9:00
Termin otwarcia ofert:11-04-2014 godz.9:15

materiały do KWO
wynik KWOwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia