KWO na zakup paliwa
Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup paliwa dla SPZOZ MSW w Kielcach na okres 12 miesięcy

Termin składania ofert: 4-04-2014 godz.9:00
Termin otwarcia ofert: 4-04-2014 godz. 9:15

 

materiały do KWO
Wynik KWOwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia