KWO na zakup i dostawę piły piezoelektrycznej
Konkurencyjny Wybór Ofert na „zakup i dostawę piły piezoelektrycznej dla SP ZOZ MSW w Kielcach” o wartości nieprzekraczającej równowartość 14000 euro 

Termin składania ofert: 3-04-2014 godz.9:00
Termin otwarcia ofert: 3-04-2014 godz. 9:15materiały do przetargu
Wynik KWOwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia