KWO na usługę utrzymania ciągłego ruchu wraz z dozorem i zapewnieniem serwisu kotłowni olejowo-gazowej
Konkurencyjnego Wyboru Ofert na „usługę utrzymania ciągłego ruchu wraz z dozorem i zapewnieniem serwisu kotłowni olejowo-gazowej z Kotłami typu TKK-600 KW- szt. 2 i kotłowni olejowej z Kotłami typu TTI REMECHA OD 14 – szt.2” dla  SP ZOZ MSW w Kielcach


Termin składania ofert:24-03-2014 godz.9:00
Termin otwarcia ofert: 24-03-2014 godz. 9:15


50.pnginformację o uzupełnieniu dokumentacji do KWO-konserwacja

Oświadczenie-wizja lokalna-KWO-konserwacja-2014 - dostępne w załączniku poniżej

Telefon osoby do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Bartosz-602 789 907

Materiały przetargowe
Oświadczenie-wizja lokalna-KWO-konserwacja-2014
Wynikwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia