Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i dostawę pasków testowych do glukometrów

Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i dostawę pasków testowych do glukometrów dla SP ZOZ MSW w Kielcach o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro

Termin składania ofert: 31-12-2013 godz.: 9:00
Termin otwarcia ofert: 31-12-2013 godz.: 9:15


Ogłoszenie wyniku
Pytania dot. KWO - Paski
Materiały przetargowe
Pytania do przetarguwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia