Konkurs ofert w zakresie: Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Konkurs ofert na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Chirurgii Szczękowo - Twarzowej


Termin składania ofert: 06-12-2013r. godz. 1015

Termin otwarcia ofert: 06-12-2013r. godz.1030


Unieważnienie
Ogłoszenie
Specyfikacja
Formularz ofertowywydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia