Konkurs ofert w zakresie: Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Konkursu ofert na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Ortopedii traumatologii narządu ruchu.

Termin składania ofert: 25.11.2013 godz. 10:15
Termin otwarcia ofert 25.11.2013 godz. 10:30


Roztrzygnięcie
Ogłoszenie
Formularz ofertowy
specyfikacjawydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia