Przetarg na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą koagulometru...
Przetarg na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą koagulometru
dla SP ZOZ MSW  w Kielcach na okres 24 miesięcy
CPV :  33696500-0;98390000-3;PA 02-0
Ogłoszenie w BZP nr 269108 - 2013 - z dnia 10-07-2013

  • Termin składania ofert 23-07-2013 do godz. 900
  • Termin otwarcia ofert 23-07-2013 godz. 915

Kielce, 23-07-2013 r.

Ogłoszenie wyniku

W postępowaniu o zamówienie publiczne poniżej równowartości  130 000  € uczestniczył jeden oferent, któremu serdecznie dziękujemy. Złożona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu.


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

brutto oferty

Termin wykonania*

Ilość pkt*

1

Siemens Sp. z o.o.

03-821 Warszawa ul. Żupnicza 11

86613,63

24 miesiące

100Podpisanie umowy nastąpi w dniu 25-07-2013r. w siedzibie SPZOZMSW w Kielcach
(art. 94 ust.2 pkt1a ustawy PZP)


Sporządziła :                                                                                 Zatwierdził: Dyrektor SPZOZ MSW
Maria Adela Ornatowska                                                                        lek. med. Grzegorz Guzik

Materiały przetargowe (RAR)
Materiały przetargowe (ZIP)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia