Przetarh na zakup i dostawę odczynników do immunochemii wraz...
Przetarg na zakup i dostawę odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą
analizatora immunochemicznego dla
SP ZOZ MSW  w Kielcach na okres 24 miesięcy
CPV :  33696500-0;98390000-3;PA 02-0
Ogłoszenie w BZP nr 269008 - 2013 - z dnia 10-07-2013


  • Termin składania ofert 19-07-2013 do godz. 900
  • Termin otwarcia ofert 19-07-2013 godz. 915

Ogłoszenie wyniku


Dotyczy nr 15/PN/2013
Przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego dla SPZOZ MSW w Kielcach na okres 24 miesięcy”

W postępowaniu o zamówienie publiczne poniżej równowartości  130 000  € uczestniczył jeden oferent, któremu serdecznie dziękujemy. Złożona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu.


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

brutto oferty

Termin wykonania*

Ilość pkt*

1

Biomerieux Polska Sp. z o.o.

01-518 Warszawa

Ul. Generała Józefa Zajączka 9

271050,93

24 miesięcy

100Podpisanie umowy nastąpi w dniu 25-07-2013r. w siedzibie SPZO ZMSW w Kielcach
(art. 94 ust.2 pkt1a ustawy PZP)

Sporządziła :                                                              Zatwierdził: Dyrektor SPZOZ MSW
Maria Adela Ornatowska                                             lek. med. Grzegorz Guzik


Wynik przetargu
Umowa po modyfikacji
Pytania do przetargu
Materiały przetargowe (rar)
Materiały przetargowe (zip)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia