Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i dostawę Influvacu...
Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i dostawę Influvacu  na sezon 2013/2014
dla SP ZOZ MSW w Kielcach o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro
Znak sprawy: 10/KWO/2013

  • Termin składania ofert 17-07-2013 do godz. 900
  • Termin otwarcia ofert 17-07-2013 godz. 915

Wynik KWO
KWO-Influvac-10-2013wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia