KWO na zakup i dostawę wskaźników kontroli procesu sterylizacji

   Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i dostawę wskaźników kontroli procesu sterylizacji, metkownicy, przyrządu    symulującego dla SP ZOZ MSW w Kielcach na okres 12 miesięcy o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro

Termin składania ofert 12-07-2013 godz.9:00
Termin otwarcia ofert 12-07-2013 godz.9:15


Wynik KWO
Materiały przetargowewydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia