KWO na zakup i dostawę aparatu elektrochirurgicznego z koagulacją argonową

Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i dostawę aparatu elektrochirurgicznego z koagulacją argonową dla  SPZOZMSW w Kielcach o wartości nie przekraczającej równowartości  14 000 euro

Termin składania ofert 04-06-2013 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert 0406-2013 godz. 9:15


Wynik KWO
Materiały przetargowewydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia