Przetarg na zakup i dostawę ultrasonografu...
Przetarg na zakup i dostawę ultrasonografu dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Kielcach

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 78943 - 2013 z dnia 16-05-2013
Znak sprawy 13/PN/2013 CPV: 33112200-0

Termin składania ofert: 24-05-2013 r. do godz.9:00
Termin otwarcia ofert: 24-05-2013r. o godz. 9:15Pytania dot. przetargu na zakup i dostawę USG dla SP ZOZ MSW w Kielcach
Pyt. 1
Czy zamawiający mając na uwadze ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. i wymagania w zakresie świadczenia usług serwisowych przez autoryzowanego przedstawiciela upoważnionego przez wytwórcę, będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia producenta potwierdzającego wyłączność na sprzedaż i świadczenie usług serwisowych oferowanego aparatu ultrasonograficznego wraz z przeszkoleniem personelu w niniejszym postępowaniu?
Odp: Nie

Pyt. 2
Czy zamawiający mając na uwadze wysoką klasę opisywanego w SIWZ aparatu będzie wymagał obrazowania rombowego na głowicach liniowych?
Odp: Nie

Pyt.3 pkt 3
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o ciężarze do 105kg?
Przy nowoczesnej konstrukcji układu jezdnego taka różnica w wadze aparatu jest nieodczuwalna podczas eksploatacji, a taka modyfikacja wymagań zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że komplikacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta.
Odp: Nie

Pyt. 4 pkt 5
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z monitorem panoramicznym 18,5” i wysokiej rozdzielczości 1366x768(16:9), ale z 10” ekranem dotykowym? Taka modyfikacja wymagań zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że komplikacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta.
Odp: Nie

Wynik przetargu
Materiały przetargowe (RAR)
Materiały przetargowe (ZIP)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia