KWO na usługę certyfikacji systemu zarządzania jakością

KONKURENCYJNY WYBÓR OFERT na usługę certyfikacji systemu zarządzania jakością  dla  SPZOZ MSW w Kielcach o wartości nie przekraczającej równowartości  14 000 euro

Termin składania ofert -24-05-2013 godz.9:00
Termin otwarcia ofert -24-05-2013 godz. 9:15Pytania do KWO na usługę certyfikacji systemu zarządzania jakością

1. W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa placówkę konkurencyjnego wyboru ofert na usługę certyfikacji systemu zarządzania jakością dla SPOZ MSW w Kielcach, nasza jednostka prosi o zmianę zapisów paragrafu 7, który stanowi jednostronne kary umowne w wypadku niedotrzymania terminu realizacji świadczenia. Wnioskujemy by zapis ten odnosił się do obu stron, zarówno do zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy, w zależności od tego która ze stron nie wywiązałaby się z terminów świadczenia/ przystąpienia do usługi

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

2. Czy pracują Państwo w systemie zmianowym, jeżeli tak, proszę o podanie ilości zmian.

Odp:Tak, dwie zmiany(dyżury 12-godzinne)

3. Czy mają Państwo jakieś wyłączenia, jeżeli tak proszę określić wszelkie planowane wyłączenia (np. projektowanie).

Odp: Nie


Wynik KWO
KWO - modyfikacja w drafcie umowy
Pytania do przetargu
Materiały przetargowewydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia