KWO na zakup i dostawę komputerów

KONKURENCYJNY WYBÓR OFERT na zakup i dostawę komputerów  dla  SPZOZ MSW w Kielcach o wartości nie przekraczającej równowartości  14 000 euro

Termin składania ofert -24-05-2013 godz.9:00
Termin otwarcia ofert -24-05-2013 godz. 9:15
Wynik KWO
Materiały przetargowewydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia