Przetarg na usługę kompleksowego żywienia pacjentów

Przetarg na usługę kompleksowego żywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach przez okres 12 miesięcy

Termin skladania 23-04-2013 godz.9:00
Termin otwarcia ofert 23-04-2013 godz. 9:15

Zamawiający wzywa wszystkich Wykonawców mających interes prawny do przystąpienia do postępowania odwoławczego

 


Wynik przetargu
ODRZUCENIE ODWOŁANIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Odwołanie z dn. 05-04-2013
Odwołanie - KIO
Ogłoszenie o zmnianie ogłoszenia
Materiały przetargowe (RAR)
Materiały przetargowe (ZIP)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia