Konkurs ofert w zakresie: Pełnienia dyżurów medycznych

Konkurs ofert w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych na oddziale wewnętrznym, oddziale chirurgicznym i Izbie Przyjęć dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51

Termin składania ofert: 22.03.2013 godz. 10:15
Termin otwarcia ofert 22.03.2013 godz. 10:30


FORMULARZ OFERTOWY
Ogłoszenie
Specyfikacja
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursuwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia