Konkurs ofert w zakresie:Kardiologii

 Konkursu ofert na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie  Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w poradni Kardiologicznej

Termin składania ofert: 18.01.2013 godz. 10:15
Termin otwarcia ofert 18.01.2013 godz. 10:30


FORMULARZ OFERTOWY
Specyfikacja
Ogłoszenie
Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursuwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia