Konkurs ofert w zakresie: Neurochirurgii

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSW w Kielcach
w zakresie: Neurochirurgii

Termin składania ofert: 02.01.2013 godz. 10:15
Termin otwarcia ofert 02.01.2013 godz. 10:30


Rozstrzygnięcie
Przesunięcie terminu składania ofert
FORMULARZ OFERTOWY
Ogłoszenie
Specyfikacjawydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia