Konkurs ofert w zakresie: opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w poradni zdrowia psychicznego
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSW w Kielcach
w zakresie: opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w poradni zdrowia psychicznego .
Termin składania ofert: 20.12.2012 godz. 10:15
Termin otwarcia ofert 20.12.2012 godz. 10:30


Ogłoszenie wyniku
Specyfikacja
Ogłoszenie
Formularz ofertowywydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia