Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSW w Kielcach w zakresie kardiologii i pulmonologii

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSW w Kielcach w zakresie kardiologii i pulmonologii

Termin składania ofert: 20.12.2012 godz. 10:15
Termin otwarcia ofert 20.12.2012 godz. 10:30


Uwaga

Dotyczy konkursu ofert na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie  Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w poradni Kardiologicznej:

Z uwagi na trudności w porównaniu cenowym ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w poradni Kardiologii, termin ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w w/w zakresie zostaje przesunięty o 2 tygodnie.


 


Unieważnienie konkursu - kardiologia
Ogłoszenie wyniku - Pulmonologia.
Przesunięcie terminu - poradnia kardiologiczna
Ogłoszenie i Specyfikacja
Formularz ofertowywydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia