Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2012 godzina 13:00, miejsce: Supra Brokers Sp. z o.o., 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10.


Odpowiedzi na pytania
Formularz ofertowy Pakiet Nr 1
Ogłoszenie o zamówieniu
Materiały przetargowe (RAR)
Materiały przetargowe (ZIP)
Ogłoszenie wynikuwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia