KWO na zakup i dostawę odczynników do serodiagnostyki transfuzjologicznej wraz z dzierżawą wirówki, inkubatora, pipety i dozownika

Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i dostawę odczynników  do serodiagnostyki transfuzjologicznej wraz z dzierżawą wirówki, inkubatora, pipety i dozownika dla SPZOZ MSW w Kielcach na okres 24 miesięcy o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro

Termin skladania ofert-14-12-2012 godz.9:00
Termin otawrcia ofert-14-12-2012 godz.9:15

 


Materiały przetargowe (RAR)
Materiały przetargowe (ZIP)
Pytania do KWO
Wynik KWOwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia