Konkurs ofert w ramach oddziału wewnętrznego w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu.
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych
w SP ZOZ MSW w Kielcach w zakresie:
Diagnostyki i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu.

Termin składania ofert: 06.12.2012 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 06.12.2012 godz. 10:15Ogłoszenie
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursuwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia