Konkurs ofert w zakresie:Neurologii, Diabetologii, Pulmonologii oraz Gastroenterologii
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych
w SP ZOZ MSW w Kielcach
w zakresie:
Neurologii, Diabetologii, Pulmonologii oraz Gastroenterologii.Termin składania ofert: 05.12.2012 godz. 10:15
Termin otwarcia ofert: 05.12.2012 godz. 10:30

Ogłoszenie
Specyfikacja
Formularz ofertowy gastroeterologia
Formularz ofertowy- Neurologia, Diabetologia, Pulmonologia
Ogłoszenie o rostrzygnięciu konkursuwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia