Konkurs ofert w zakresie AOS: Poradnia endokrynologii i urologii
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSW w Kielcach
w zakresie: Ambulatoryjnej opieki specjalistyczne w poradni endokrynologii i urologii

Termin składania ofert: 29.11.2012 do godz. 1015
Termin otwarcia ofert: 29.11.2012 godz. 1030

Ogłoszenie
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Wyniki konkursuwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia