Konkurencyjny Wybór Ofert na Wykonanie instalacji hydrantowej

Konkurencyjny Wybór Ofert na „Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku SP ZOZ MSW w Kielcach”  przy ul. Wojska Polskiego 51

CPV:51700000-9;35111000-5

Termin składania ofert 05-11-2012 godz: 9:00
Termin otwarcia ofert 05-11-2012 godz. 9:15

 


Materiały do KWO (RAR)
Materiały do KWO (ZIP)
WYNIK KWOwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia