Konkurs ofert w zakresie: Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSW w Kielcach
w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Termin składania ofert: 29.10.2012 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert 29.10.2012 godz. 9:15

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do składania ofert.

Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu
Ogłoszenie
Specyfikacja
Formularz ofertowywydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia