KWO na Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza wody

Konkurencyjnego Wyboru Ofert na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza wody (łącznie z punktem włączenia do sieci wodociągowej)” do budynku SP ZOZ MSW  w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 51 CPV:71320000-7 

Kopia warunkow technicznych +mapka, wydanych przez "Wodociągi Kielckie"jest do odbioru w pokoju 223 I piętro Sp ZOZ MSW w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51


materiały do KWO
Wynik KWOwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia