Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i dostawę rękawów papierowo-foliowych

Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i dostawę rękawów papierowo-foliowych dla SP ZOZ MSW w Kielcach na okres 36 miesięcy o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro

termin składania ofert-09-07-2012 9:00
termin otwarcia ofert-09-07-2012 9:15SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
                             Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

NIP:  657-18-13-314                                                                     tel. :  (041) 349 35 00
REGON:  290391139                                                                    fax.:  (041) 349 35 05
Konto Bankowe    BGK         23 1130 1192 0027 6108 9320 0001

Kielce, 18-07-2012 r.
                                                
Dotyczy nr 5/2012
Konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę  rękawów papierowo-foliowych dla SP ZOZ MSW w Kielcach na okres 36 miesięcy.


                          Ogłoszenie wyniku

W postępowaniu o zamówienie publiczne o równowartości do 14 000 € uczestniczyło trzech oferentów, którym serdecznie dziękujemy. Złożone oferty wraz z dokumentami spełniają warunki udziału w postępowaniu.


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

brutto oferty

Termin wykonania*

Ilość pkt*

1

T.Z.M.O. S.A.

87-100 Toruń

Ul. Żółkiewskiego 20/26

45975,33

36 miesięcy

50,45

2

INFORMER MED Sp. z o.o.

61-626 Poznań

Ul. Winogrady 118

 

23198,40

36 miesięcy

100

3

P. W. „ANKA”

73-110 Stargard Szczeciński

Ul. Niepodległości 58

39398,40

36 miesięcy

58,88


Podpisanie umowy nastąpi w dniu 19.07.2012 r. w siedzibie ZOZ-u.

Regulamin KWO
Pytania do KWOwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia