Konkurencyjny wybór ofert na zakup diatermii

Konkurencyjny wybór ofert na zakup diatermii dla ZOZ MSWiA w Kielcach o wartości nie przekraczającej równowartości  14 000 euro

termin składania ofert-14-05-2012 9:00
termin otwarcia ofert-14-05-2012 9:15

OGŁOSZENIE WYNIKU 14.png


Materiały przetargowe (RAR)
Materiały przetargowe (ZIP)
Pytania i odpowiedzi do konkurencyjnego wyboru ofert
OGŁOSZENIE WYNIKUwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia