Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia szpitali woj. Małopolskiego


POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SZPITALI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SIWZ Nr 14/12/01/2012/N/KRAKÓW


Termin składania ofert 26-03-2012 9:00
Termin otwarcia ofert 26-03-2012 9:15


Wrocław, dnia 24.04.2012

Do uczestników postępowania przetargowego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Małopolskiego
SIWZ nr 14/12/01/2012/N/KRAKÓW

POTWIERDZENIE DECYZJI


Uprzejmie informuję, iż zgodnie z protokołem brokerskim z procedury przetargowej z dnia 26.03.2012 na usługę ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tyt. zdarzeń medycznych oraz
w świetle telefonicznych ustaleń co do dalszego postępowania Supra Brokers Sp. z o.o. potwierdza następującą decyzję:

W związku z faktem, iż w przypadku wszystkich Szpitali składki w złożonej przez PZU S.A. ofercie znacznie przewyższają kwoty, które zostały przeznaczone na realizację zamówienia, Szpitale postanawiają unieważnić postępowanie z dniem 25-04-2012 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 26.03.2012, co oznacza, że termin związania ofertą upływa w dniu 25.04.2012 (tj. po 30 dniach).


Z wyrazami szacunku,
Jacek Kopacz
 Wiceprezes Zarządu Supra Brokers


Powyższą informację otrzymują:
1.    Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach
2.    Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem


Materiały przetargowe (RAR)
Materiały przetargowe (ZIP)
Zmiany do SIWZwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia