Przetarg na usługę ubezpieczenia ZOZ MSW w Kielcach
Przetarg na usługę ubezpieczenia Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Kielcach
Numer ogłoszenia: 336525-2011 z dnia 19.12.2011 r.

  • Oferty należy składać do dnia 27.12.2011 r., do godz. 14:20 na adres:
    Supra Brokers sp. z o.o. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Supra Brokers Sp. z o.o., 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel. 0 71 77 70 406, fax 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl.

Ogłoszenie !

Zmianie ulega termin składania ofert zgodnie z poniższymi informacjami:
Oferty należy składać do dnia 30.12.2011 r., do godz. 12:30 na adres:
Supra Brokers sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10

Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 12:40.
Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert.Ogłoszenie!


Zmianie ulega termin składania ofert zgodnie z poniższymi informacjami:
 SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 29.12.2011 r., do godz. 14:20 na adres:
Supra Brokers sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10
2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 14:30.
Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert


UNIEWAŻNIENIE
Ogłoszenie - Zmiana terminu składania ofert
SIWZ- Zmiany
Pytania do postępowania na rzecz pacjentów
Ogłoszenie - Zmiany
SIWZ - Zmiany
Ogłoszenie
SIWZwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia