Przetarg na adaptację pomieszczeń na pracownię RTG

i.gif

07_1.pngOGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU07_1.png

Przetarg na adaptację pomieszczeń na pracownię RTG dla aparatów AXIOM Iconos MD i Multix PRO oraz pracownię endoskopową w budynku Polikliniki MSWiA przy ul. Wojska Polskiego 51  w Kielcach.


02.pngTernin składania ofert: 17.08.2011 do godz. 900

02.png Trenin otwarcia ofert: 17.08.2011 godz. 915

i.gif

modyfikacja SIWZ

dotyczy:
Rozdział I-Przedmiot zamowienia
Rozdział VIII-Zmiana stawki wadium
Rozdział XIV-Zmiana postanowień umowy
Rozdział XVI-Wykaz załączników do SIWZ
We wzorze umowy:
Paragraf 1 i 20 umowy
Dokonano zmiany treści ogłoszenia.


Materiały przetargowe cz.1
Materiały przetargowe cz.2
Materiały przetargowe cz.3
Materiały przetargowe cz.4
Materiały przetargowe cz.5
Materiały przetargowe cz.6
Materiały przetargowe cz.7
Materiały przetargowe cz.8
Materiały przetargowe cz.9
Aktualny SIWZ
Zmiana ogloszenia -adaptacja
WYNIK PRZETARGUwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia