Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i dostawę wskaźników kontroli procesu sterylizacji

i.gifOgłoszenie wyniku przetargu w załączniku poniżej i.gif

07_1.png

Konkurencyjny Wybór Ofert

na zakup i dostawę wskaźników kontroli  procesu sterylizacji dla ZOZ MSWiA w Kielcach

na okres 12 miesięcy o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro

02.pngTernin składania ofert: 13.06.2011 do godz. 900

02.pngTrenin otwarcia ofert: 13.06.2011 godz. 915

Pytania dotyczy: Konkurencyjnego Wyboru Ofert nr 5/2011 poniżej 14 000 euro
Na zakup i dostawę wskaźników do sterylizacji dla ZOZ MSWiA w Kielcach

Pozycja 2 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wskaźników emulacyjnych zgodnych z normą z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134 st. C – od 5 do 20 min., 121 st. C - od 15 do 20 min.?
ODP: Zamawiający wyraża zgodę

Pozycja 3 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wskaźników emulacyjnych zgodnych z normą z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134 st. C – od 5 do 20 min., 121 st. C - od 15 do 20 min.?
ODP: Zamawiający wyraża zgodę

Pozycja 5 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie inkubatora w zakresie parametrów 134 st. C – od 5 do 20 min., 121 st. C - od 15 do 20 min.?
ODP: Zamawiający wyraża zgodę


Materiały przetargowe (wersja RAR)
Materiały przetargowe (wersja ZIP)
Pytania do przetargu
Pytania do przetargu - nowe
WYNIK PRZETARGUwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia