Postępowanie w trybie zapytania o cenę o zamówienie publiczne - WYNIK

Postępowanie nr 6/2011

Dotyczy:

 Całodobowej usługi ochrony mienia i obiektów dla ZOZ MSWiA w Kielcach na okres 24 miesięcy

 10.pngWynik postępowania w załączniku poniżej 10.png


WYNIKwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia