Przetarg na zakup i dostawę leków

Przetarg na zakup i dostawę leków dla szpitala  ZOZ MSWiA  w Kielcach na okres 24 miesięcy

 CPV :33651100-9

           33632000-9

medicina010.gif

Termin składania ofert : 05.11.2010 godz: 900

Termin otwarcia ofert :  05.11.2010 godz: 915

Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę leków dla ZOZ MSWiA w Kielcach na okres 24 miesiące

Ogłoszenie wyniku dostępne w załączniku poniżej 07_1.png

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę leków

Znak:13/2010

Pytanie dotyczy wzoru umowy

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 5 z „..za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy” na „..za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku dostawcy” ?

Odp:

Zamawiający nie wyraża zgody 

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 10 ?

Odp:

Zamawiający nie wyraża zgodymateriały przetargowe (RAR)
materiały przetargowe (ZIP)
OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGUwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia