Konkurencyjny wybór ofert na zakup diatermii

alarm.gif

Dyrektor  ZOZ MSWiA w Kielcach ul.Wojska Polskiego 51 zaprasza do składania ofert na zakup Diatermii .

Termin składania ofert : 24.09.2010 godz 900

Termin otwarcia ofert : 24.09.2010 godz 915


Kielce, 24.09.2010 r

Dotyczy nr 4/2010

Konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę diatermii  elektrochirurgicznej dla ZOZ MSWiA w Kielcach .

Ogłoszenie wyniku

W postępowaniu o zamówienie publiczne poniżej 14 000 €  złożono jedną ofertę, która spełnia nasze wymagania we wszystkich kryteriach.

Wybrano następującą firmę:

ERBE Polska Sp. z o.o

02-954 Warszawa

Ul. Marconich 8

Cena oferty-24 824,00 zł. brutto

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 27.09.2010 r. w siedzibie ZOZ-u. Serdecznie zapraszamy.regulamin
umowa dostawywydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia