Przetarg na zakup i dostawę aparatu rtg ''Ramię C''

Przetarg na zakup i dostawę aparatu rtg ''Ramię C'' dla szpitala MSWiA w Kielcach

termin składania ofert : 03.09.2010 godz 900

termin otwarcia ofert : 03.09.2010 godz 915


tecno028.gif


Dotyczy: przetargu nieograniczonego : „Na zakup i dostawę aparatu rentgenowskiego „Ramię C”dla ZOZ MSWiA w Kielcach” Znak: 8/2010

1)     Zwracamy się z prośbą o przedłużenie termu dostawy do 5 tygodni od daty podpisania umowy. Aparat RTG z ramieniem C jest produkowany przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez przyszłego Użytkownika, a realizacja zamówienia następuje bezpośrednio po wyborze oferty i podpisaniu umowy. Ponadto określony przez Zamawiającego jest niewystarczający także, ze względu na trwający sezon urlopowy, a tym samym zmniejszoną produkcję sprzętu. W związku z powyższym dwu tygodniowy termin dostawy jest niewystarczający dla tak specjalistycznego urządzenia, jak Aparat RTG z ramieniem C. Dlatego bardzo prosimy o wyrażenie zgody, poprzez przedłużenie terminu dostawy do 5 tygodni od daty podpisania umowy.

2)     W nawiązaniu do § 7 wzoru, mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu stron, prosimy
o umieszczenie również zapisu obciążającego karą umowną także Zamawiającego (wysokości, jak przewidziana dla Wykonawcy), w przypadku odstąpienia od umowy
z winy  Zamawiającego.

Odpowiedź:

Ad.1 Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy aparatu rentgenowskiego Ramię C do 5-tyg. od daty podpisania umowy.

Ad.2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w § 7 wzoru umowy.

Kielce, 3.09.2010 r

Dotyczy nr 8/2010

Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatu rentgenowskiego Ramię C

dla ZOZ MSWiA w Kielcach .

Ogłoszenie wyniku

W postępowaniu o zamówienie publiczne poniżej 125 000 €  złożono jedną ofertę, która spełnia nasze wymagania we wszystkich kryteriach.

Wybrano następującą firmę:

Timko Sp. z o.o

03-335 Warszawa

Ul. Syrokomli 30

Cena oferty-279 698,00 zł. brutto

Ilość punktów-100

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

brutto

Termin wykonania*

Ilość pkt*

1

Timko Sp. z o.o

279 698,00

5 tygodni od podpisania umowy

100

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 6.09.2010 r. w siedzibie ZOZ-u. Serdecznie zapraszamy.

 ogłoszenie
specyfikacja
umowawydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia