Konkurs ofert na zakup i dostawę odczynników do analizatora hematologicznego...

Konkurs ofert na zakup i dostawę odczynników do analizatora hematologicznego Micros 60 dla ZOZ MSWiA w Kielcach na okres 12 miesięcy o wartości nie przekraczającej równowartosci 14 000 euro

Termin składania ofert 23.07.2010 do godz. 1000


chimica008_1.gif


Regulamin
Umowawydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia