Konkurs ofert na zakup i dostawę szczepionek przeciw grypie...

Konkurs ofert na zakup i dostawę szczepionek przeciw grypie na sezon 2010 - 2011
dla ZOZ MSWiA  w Kielcach o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro

Termin składania ofert: 11.06.2010 godz. 1000

 medicina008.gif


Kielce, 14.06.2010

Dotyczy: KWO 2/2010

more.gifOgłoszenie wyniku 

                                                                   
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach informuje, że wyniku konkurencyjnego wyboru ofert nie przekraczającego równowartości 14 000 euro na  zakup i dostawę szczepionki przeciw grypie na sezon 2010/2011 dla ZOZ  MSWiA w Kielcach na okres 12 miesięcy wygrały następujące firmy:

Pakiet I

 
 GSK  Services Sp. z o. o.
 02-697 Warszawa
 Ul. Rzymowskiego 53
Cena oferty brutto-8 094,02 zł.

Pakiet II

Interfarma Sp. z o. o.
44-100 Gliwice
Ul. Zabrska 17a
Cena oferty brutto-6 400 zł.


W postępowaniu o zamówienie publiczne złożono dwie oferty.
Dyrekcja ZOZ MSWiA w Kielcach zaprasza do podpisania umowy w siedzibie ZOZ-u 
dnia 18.06.2010 r. o godz.10.00.
Ewentualnie na wniosek Państwa prześlemy umowy pocztą.
Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania faxu.


Dotyczy: Konkurencyjnego wyboru ofert na zakup i dostawę szczepionek przeciw grypie

Korzystając  z uprawnień jakie daje nam jako Wykonawcy przepis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004r., Dz. U. nr 19 z 2004r. z późn. zmianami) zwracamy się do Zamawiającego z nw. pytaniem:    

Odpowiedź

Procedura Konkurencyjnego wyboru ofert jest postępowaniem o zamówienie publiczne nie przekraczające kwoty 14 000 euro, stąd też przepisy PZP nie obowiązują

Pytanie

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  wyrażenie zgody na zaoferowanie  w pakiecie nr 2  -  Szczepionki przeciw grypie – Aggrippal  typu  Sub- unit - dla dorosłych,  co umożliwi   przystąpienia do w/w postępowania większej ilości wykonawców i  uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty cenowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szczepionki przeciw grypie o nazwie Aggrippal.

Uzasadnienie

Pacjenci od kilku lat szczepieni są  Fluarixem, Vaxigripem , które są przedmiotem tego postępowania i chcą kontynuować tą samą szczepionką. Klient nasz Pan !Materiały konkursowe (wersja zip)
Materiały konkursowe (wersja rar)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia